Preacher Curl

อวดกล้ามแขนแข็งแรง สร้างกล้ามเนื้อแขน กระชับ ท่าPreacher Curl ท่าออกกำลังกล้ามแขน เพิ่มกล้ามแขนชัด

Preacher_Curl1

ท่าบริหารกล้ามแขน : กล้ามเนื้อต้นแขนด้านหน้า (Biceps)

ระดับของการออกกำลังกล้ามแขน : Beginner

วิธีเล่นกล้ามแขน :  ท่าบริหารกล้ามเนื้อต้นแขนด้านหน้า (Biceps) ท่า Preacher Curl ท่าเล่นกล้ามแขนนี้ผู้เล่นต้องมีม้านั่งออกกำลังกายที่ปรับเป็นเบาะวางแขนหน้าด้วย เริ่มบริหารกล้ามแขนโดยผู้เล่นนั่งหันหน้าเข้าหาเบาะวางแขนหน้า จากนั้นพาดแขนกับเบาะและจับบาร์เบลล์ (Barbell) ระยะห่างระหว่างมือประมาณช่วงไหล่เป็นท่าเตรียมพร้อม แล้วงอข้อศอกเข้าหาตัวเพื่อยกบาร์เบลล์ (Barbell) ขึ้น บริหารกล้ามเนื้อแขนท่านี้ 3 เซ็ต เซ็ตละ 10-15 ครั้ง

Preacher_Curl2

ชมคลิปวิดีโอการบริหารกล้ามแขน อวดกล้ามแขน แกร่ง สร้างกล้ามแขนท่า Preacher Curl