Plate Pinch

ออกกำลังกล้ามแขนด้วยท่าPlate Pinch บริหารกล้ามแขน ปั้นกล้ามแขนขึ้นไว กล้ามใหญ่ทันใจ

Plate_Pinch1

ท่าบริหารกล้ามแขน : กล้ามแขน (Forearms)

ระดับของการออกกำลังกล้ามแขน :Intermediate

วิธีปั้นกล้ามแขนขึ้นไว : ท่าบริหารกล้ามแขน Plate Pinch สามารถสร้างกล้ามเนื้อแขนให้แข็งแกร่งได้โดยผู้เล่นยืนปลายเท้าห่างกันเล็กน้อย จากนั้นจับขอบแผ่นน้ำหนักยกขึ้น ทำค้างไว้นานเท่าที่จะทำได้ ก่อนจะเปลี่ยนสลับข้างออกกำลังกล้ามแขน

Plate_Pinch2

ชมคลิปวิดีโอการออกกำลังกล้ามแขน บริหารกล้ามแขน ปั้นกล้ามแขนขึ้นไวท่า  Plate Pinch