Plate Pinch

ปั้นกล้ามแขน ด้วยท่าสุดเจ๋ง สร้างกล้ามแขนแน่น ได้ใจสุดๆ กับท่าPlate Pinch ท่าบริหารกล้ามแขน กระชับ โชว์กล้ามแขนสวย

Plate_Pinch1

ท่าบริหารกล้ามแขน : กล้ามแขน (Forearms)

ระดับของการเล่นกล้ามแขน :Intermediate

วิธีปั้นกล้ามแขน : ท่าสร้างกล้ามแขน Plate Pinch สามารถสร้างกล้ามเนื้อแขนให้แข็งแกร่งได้โดยผู้เล่นยืนปลายเท้าห่างกันเล็กน้อย จากนั้นจับขอบแผ่นน้ำหนักยกขึ้น ทำค้างไว้นานเท่าที่จะทำได้ ก่อนจะเปลี่ยนสลับข้างบริหารกล้ามแขน จะได้กล้ามแขนสุดเฟิร์ม และแกร่งอย่างแน่นอน

Plate_Pinch2

ชมคลิปวิดีโอการบริหารกล้ามแขน ปั้นกล้ามแขน สร้างกล้ามแขนแน่นท่า  Plate Pinch