Palms-Up Dumbbell Wrist Curl Over A Bench

วิธีเล่นกล้ามแขนเองที่บ้าน ด้วยดัมเบลล์ท่าPalms-Up Dumbbell Wrist Curl Over A Bench ท่าบริหารกล้ามแขน สร้างกล้ามแขนเฟิร์ม กล้ามแขนกระชับได้ง่ายๆ

Palms-Up Dumbbell Wrist Curl Over A Bench1

ท่าบริหารกล้ามแขน : กล้ามแขน (Forearms)

ระดับของการเล่นกล้ามแขน :  Beginner

วิธีสร้างกล้ามแขน : ท่าบริหารกล้ามเนื้อแขน (Forearms) สร้างกล้ามแขนเฟิร์มท่านี้ผู้เล่นจับดัมเบลล์ (Dumbbell) วางแขนพาดกับเบาะของม้านั่งออกกำลังกายโดยหงายฝ่ามือขึ้น จากนั้นเริ่มต้นบริหารกล้ามแขนโดยผู้เล่นบิดข้อมือให้ดัมเบลล์ (Dumbbell) หมุนเข้าหาตัว โดยแขนยังแนบกับเบาะเหมือนเดิม แล้วทำซ้ำท่าเดิมจนครบเซ็ต 3 เซ็ต เซ็ตละ 10-15 ครั้ง

Palms-Up Dumbbell Wrist Curl Over A Bench2

ชมคลิปวิดีโอการเล่นกล้ามแขนเองที่บ้าน ด้วยดัมเบลล์ สร้างกล้ามแขนเฟิร์มท่า  Palms-Up Dumbbell Wrist Curl Over A Bench