Palms-Up Barbell Wrist Curl Over A Bench

เล่นกล้ามแขน ปั๊มกล้ามแขนใหญ่ แบบนักกล้าม ด้วยท่าPalms-Up Barbell Wrist Curl Over A Bench ท่าบริหารกล้ามแขนแบบได้ผล

Palms-Up Barbell Wrist Curl Over A Bench1

ท่าบริหารกล้ามแขน : กล้ามแขน (Forearms)

ระดับของการออกกำลังกล้ามแขน :  Beginner

วิธีปั๊มกล้ามแขนใหญ่ : ท่าบริหารกล้ามเนื้อแขน (Forearms) เล่นกล้ามแขนแบบนักกล้ามที่ได้คะแนนการันตีสูงถึง 9.3 ต้องยกให้ท่า Palms-Up Barbell Wrist Curl Over A Bench ท่าบริหารกล้ามแขนนี้ผู้เล่นจับบาร์เบลล์ (Barbell) และวางแขนพาดกับเบาะของม้านั่งออกกำลังกายโดยหงายฝ่ามือขึ้น จากนั้นเริ่มต้นบริหารโดยผู้เล่นหมุนข้อมือให้บาร์เบลล์ (Barbell) หมุนเข้าหาตัว โดยที่แขนยังวางอยู่บนเบาะ ทำซ้ำท่าเดิมจนครบ 3 เซ็ต เซ็ตละ 10-15 ครั้ง

Palms-Up Barbell Wrist Curl Over A Bench2

ชมคลิปวิดีโอการเล่นกล้ามแขน ปั๊มกล้ามแขนใหญ่ แบบนักกล้ามท่า Palms-Up Barbell Wrist Curl Over A Bench