One Half Locust

ฝึกเล่นกล้ามหน้าขาท่าOne Half Locust บริหารกล้ามขาไม่ใช้อุปกรณ์  สร้างกล้ามขาด้วยตัวเองที่บ้าน

one_half_locust_1

ท่าบริหารกล้ามหน้าขา : กล้ามเนื้อหน้าขา Quads (quadriceps) กล้ามเนื้ออื่นๆ  Abdominals, Biceps, Chest

ระดับของการสร้างกล้ามขา : Beginner

วิธีเล่นกล้ามขา : การสร้างกล้ามเนื้อหน้าขา Quads (quadriceps) ฝึกเล่นกล้ามขาในท่า One Half Locust ท่านี้ผู้เล่นนอนคว่ำตัวบนเสื่อโยคะเป็นท่าเตรียมพร้อม จากนั้นเริ่มบริหารกล้ามขาโดยงอเข่าและยกเท้าขึ้นด้านหลังโดยใช้มือข้างเดียวกันยึดข้อเท้าไว้ ทำค้างไว้ให้นานที่สุดเท่าจะทำได้ จากนั้นกลับสู่ท่าเริ่มต้นและสลับข้างบริหารข้างละ 2-3 เซ็ต เซ็ตละ 10-15 ครั้ง

one_half_locust_2

ชมคลิปวิดีโอการฝึกเล่นกล้ามขา บริหารกล้ามขาไม่ใช้อุปกรณ์ สร้างกล้ามขา ท่า One Half Locust