ONE ARM PULL-UP

เสริมกล้ามแขนแกร่งแบบมืออาชีพ ด้วยท่าง่ายๆ ONE ARM PULL-UP  บริหารกล้ามแขนแน่น เล่นกล้ามไหล่กลมกระชับ ออกกำลังกล้ามแขนและกล้ามไหล่

ท่าบริหารกล้ามแขนและไหล่ : หัวไหล่,หน้าแขน

ระดับของการออกกำลังกล้ามแขนและกล้ามไหล่ : advanced

วิธีสร้างกล้ามแขน : สร้างกล้ามแขนแกร่ง ด้วยท่า ONE ARM PULL-UP ท่าบริหารกล้ามแขนและกล้ามไหล่ที่ยากอีกท่า พิสูจน์ความแข็งแกร่งของร่างกาย ซึ่งผู้เล่นจะได้บริหารกล้ามแขนและไหล่อย่างเต็มที่ เริ่มด้วยผู้เล่นโหนบาร์ด้วยมือข้างเดียว เพื่อดึงตัวขึ้นจนคางสัมผัสกับบาร์โหน จากนั้นหย่อนตัวลงช้าๆ แล้วเริ่มเล่นกล้ามแขนซ้ำท่าเดิม 3 เซ็ต เซ็ตละ 5-10 ครั้ง

ชมคลิปวิดีโอการบริหารกล้ามแขน เสริมกล้ามแขนแกร่ง กล้ามไหล่กลมกระชับท่า ONE ARM PULL-UP