On Your Side Quad Stretch

กล้ามขาฟิต สร้างกล้ามเนื้อหน้าขาใหญ่เฟิร์ม ท่าOn Your Side Quad Stretch บริหารกล้ามขากระชับสุดเพอร์เฟค

on_your_side_quad_stretch1

ท่าบริหารกล้ามขา : กล้ามเนื้อหน้าขา Quads (quadriceps)

ระดับของการสร้างกล้ามขาฟิต : Beginner

วิธีออกกำลังกล้ามแขน : การสร้างกล้ามเนื้อหน้าขา Quads (quadriceps) กล้ามเนื้อหน้าขาเฟิร์มในท่า On Your Side Quad Stretch เริ่มต้นเล่นกล้ามขาโดยผู้เล่นนอนตะแคงข้างบนเสื่อโยคะและงอแขนเพื่อใช้ศอกยันพื้น โดยใช้ฝ่ามือประคองศีรษะเป็นท่าเตรียมพร้อม จากนั้นบริหารกล้ามขาโดยงอเข่าข้างที่อยู่ข้างบนและจับข้อเท้าไว้ ทำค้างไว้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้ แล้วสลับข้างบริหาร ข้างละ 10-15 ครั้ง

on_your_side_quad_stretch2

ชมคลิปวิดีโอการเล่นกล้ามขาฟิต สร้างกล้ามเนื้อหน้าขาสุดเฟิร์ม กระชับท่า On Your Side Quad Stretch