On-Your-Back Quad Stretch

เพิ่มกำลังกล้ามขาแข็งแรง บริหารกล้ามขา ท่าOn-Your-Back Quad Stretch สร้างกล้ามหน้าขาฟิตแอนด์เฟิร์ม

on_your_back_quad_stretch1

ท่าบริหารกล้ามหน้าขา : กล้ามเนื้อหน้าขา Quads (quadriceps)

ระดับของการเพิ่มกล้ามหน้าขา : Beginner

วิธีสร้างกล้ามขา : การสร้างกล้ามเนื้อหน้าขา Quads (quadriceps) เพิ่มกำลังกล้ามขาในท่า On-Your-Back Quad Stretch เริ่มต้นเล่นกล้ามขาโดยผู้เล่นนอนบนม้านั่งออกกำลังกายเป็นท่าเตรียมพร้อม จากนั้นเอื้อมมือจับข้อเท้าทีละข้าง กำหนดลมหายใจเข้าออกเป็นจังหวะ และให้แผ่นหลังราบกับเบาะของม้านั่งออกกำลังกาย จากนั้นสลับข้างบริหาร ข้างละ 10-15 ครั้ง

on_your_back_quad_stretch2

ชมคลิปวิดีโอการเพิ่มกำลังกล้ามขาแข็งแรง บริหารกล้ามขา สร้างกล้ามหน้าขาฟิตแอนด์เฟิร์มท่า On-Your-Back Quad Stretch