Mountain Climbers

เสริมรากฐานแข็งแรง ฟิตกล้ามขาที่บ้านสุดง่ายกับท่า Mountain Climbers สร้างกล้ามขากระชับ เฟิร์มแน่นอน

mountain_climbers_1

ท่าบริหารกล้ามขา : กล้ามเนื้อหน้าขา Quads (quadriceps) กล้ามเนื้ออื่นๆ Chest, Hamstrings, Shoulders

ระดับของการสร้างกล้ามขา : Beginner

วิธีเล่นกล้ามขา : การสร้างกล้ามเนื้อหน้าขา Quads (quadriceps) ออกกำลังกล้ามขาในท่า Mountain Climbers ท่านี้การันตีการสร้างกล้ามขาแข็งแกร่งด้วยคะแนน 9.0 เริ่มต้นโดยผู้เล่นคว่ำตัวยันฝ่ามือและปลายเท้ากับพื้นเป็นท่าเตรียมพร้อม จากนั้นบริหารกล้ามขาโดยก้าวเท้าไปข้างหน้าทีละข้างสลับซ้าย-ขวาโดยใช้ปลายเท้ายันพื้นเหมือนท่าปีนเขา อาจจะเริ่มจากการบริหารที่ช้าและเพิ่มความเร็วขึ้น ทำข้างละ 2-3 เซ็ต เซ็ตละ 10-15 ครั้ง

mountain_climbers_2

ชมคลิปวิดีโอการบริหารกล้ามขา เสริมรากฐานแข็งแรง สร้างกล้ามขาท่า Mountain Climbers