Lying Supine Dumbbell Curl

อย่าปล่อยต้นแขน ไขมันย้วย มาออกกำลังต้นแขน สร้างกล้ามแขนแน่นๆ ท่าLying Supine Dumbbell Curl

Lying Supine Dumbbell Curl1

ท่าบริหารกล้ามเนื้อแขน : กล้ามเนื้อต้นแขนด้านหน้า (Biceps)

ระดับของการออกกำลังกล้ามแขน : Beginner

Lying Supine Dumbbell Curl2

วิธีสร้างกล้ามแขน :  ท่าบริหารกล้ามเนื้อต้นแขนด้านหน้า (Biceps) ท่าเล่นกล้ามแขนนี้ผู้เล่นต้องใช้ม้านั่งออกกำลังกายและดัมเบลล์ (Dumbbell) จำนวน 1 คู่ โดยผู้เล่นนอนบนม้านั่งออกกำลังกายให้ศีรษะและแผ่นหลังราบไปกับเบาะ มือทั้ง 2 ข้างจับดัมเบลล์ (Dumbbell) ไว้ในท่าเตรียมพร้อม แขนเหยียดตรง จากนั้นจึงเริ่มยกดัมเบลล์ (Dumbbell) ขึ้นพร้อมกันโดยงอแขนจนดัมเบลล์ (Dumbbell) ชิดอก แล้วกลับสู่ท่าเดิมเพื่อเริ่มต้นออกกำลังต้นแขนซ้ำจนครบเซ็ต

Lying Supine Dumbbell Curl3

ชมคลิปวิดีโอการบริหารกล้ามแขน ออกกำลังต้นแขน สร้างกล้ามแขนกระชับ ท่า Lying Supine Dumbbell Curl