Lying Face Up Plate Neck Resistance

บริหารต้นคอ ต้นคอแกร่ง แข็งแรง ท่าLying Face Up Plate Neck Resistance ท่าออกกำลังยืดกล้ามเนื้อต้นคอสุดง่าย

Lying Face Up Plate Neck Resistance 1

ท่าบริหารต้นคอ : Neck

ระดับของการออกกำลังต้นคอ : Intermediate

วิธียืดกล้ามเนื้อต้นคอ : ท่าออกกำลังต้นคอนี้เป็นท่าบริหารคออีกท่าที่น่าสนใจ อุปกรณ์ที่ต้องมีในการบริหารต้นคอท่านี้คือม้านั่งออกกำลังกายเเละแผ่นน้ำหนัก ให้ผู้เล่นนอนหงายบนม้านั่งออกกำลังกาย ขยับตัวให้ศีรษะและช่วงไหล่พ้นขอบม้านั่ง จากนั้นจับแผ่นน้ำหนักด้วยมือทั้งสองข้างประคองให้อยู่ตรงหน้าฝาก แล้วยกศีรษะขึ้นช้าๆ ท่ายืดกล้ามเนื้อต้นคอนี้ ให้คะเเนน 8.3 สำหรับความยากและประโยชน์ที่ได้

Lying Face Up Plate Neck Resistance 2

ชมคลิปวิดีโอการบริหารต้นคอ เพิ่มความแกร่ง แข็งแรง ออกกำลังต้นคอ Lying Face Up Plate Neck Resistance