L-Hang, Bar Hang, Hanging L Sit, Hanging L Seat

ยิ้มรับกล้ามท้องฟิตๆ กล้ามแขนทรงพลัง เสริมกล้ามไหล่กลม แน่น กับท่าL-Hang, Bar Hang, Hanging L Sit, Hanging L Seat

l_hang

ท่าบริหารท้อง กล้ามแขน และกล้ามไหล่ : กล้ามท้อง, แขน, ไหล่

ระดับของการออกกำลังกล้ามหน้าท้อง : Advanced

วิธีเล่นกล้ามท้องฟิต : เริ่มเล่นกล้ามท้อง กล้ามแขน เสริมกล้ามไหล่ ด้วยผู้เล่นจับบาร์โหนแล้วยกขาขึ้นให้ลำตัวและขาอยู่ในรูปตัว L พยายามรักษาการทรงตัวให้ได้นานที่สุด เป็นอีกขั้นของการทดสอบความแข็งแกร่งของไหล่และแขน และกล้ามเนื้อ abs

Jackman-Workout4

ชมคลิปวิดีโอการบริหารกล้ามท้องฟิตกล้ามแขนทรงพลัง เสริมกล้ามไหล่แน่นท่า L-Hang, Bar Hang, Hanging L Sit, Hanging L Seat