Kneeling Forearm Stretch

ฝึกเพาะกล้ามแขน บริหารกล้ามแขนด้วยท่า Kneeling Forearm Stretch เล่นกล้ามแขน สร้างกล้ามแขนเป็นมัด คมชัดได้ใจ

Kneeling Forearm Stretch1

ท่าบริหารกล้ามแขน : กล้ามแขน (Forearms)

ระดับของการออกกำลังกล้ามแขน :  Beginner

วิธีฝึกเพาะกล้ามแขน :  ท่าบริหารกล้ามแขน (Forearms)  สร้างกล้ามแขนคมชัด เริ่มต้นเล่นกล้ามแขนด้วยการคุกเข่าบนเสื่อโยคะ จากนั้นวางมือราบกับเสื่อโยคะโดยให้นิ้วมือหันเข้าหาเข่า เริ่มบริหารด้วยการเลื่อนสะโพกไปทางด้านหลังโดยที่ฝ่ามือและเข่ายังอยู่จุดเดิม ทำท่านี้ค้างไว้ 20-30 วินาที จากนั้นจึงเริ่มออกกำลังกล้ามแขนซ้ำท่าเดิมใหม่

Kneeling Forearm Stretch2

ชมคลิปวิดีโอการฝึกเพาะกล้ามแขน บริหารกล้ามแขน สร้างกล้ามแขนคมชัดท่า Kneeling Forearm Stretch