Kettlebell Pistol Squat

เล่นกล้ามขา เสริมกล้ามขาฟิตเปรี๊ยะท่า Kettlebell Pistol Squat  ออกกำลังกล้ามขา โชว์กล้ามขาแน่น กระชับ

kettlebell_pistol_squat_1
ท่าบริหารกล้ามเนื้อหน้า : กล้ามเนื้อหน้าขา Quads (quadriceps) กล้ามเนื้ออื่นๆ Calves, Glutes, Hamstrings, Shoulders
ระดับของการบริหารกล้ามขา : Expert
วิธีเสริมกล้ามขา : การสร้างกล้ามเนื้อหน้าขา Quads (quadriceps) เสริมกล้ามขาฟิตเปรี๊ยะในท่า Kettlebell Pistol Squat เริ่มต้นโดยผู้เล่นก้าวเท้ามาข้างหน้าหนึ่งก้าว มือจับเคตเทิลเบลล์ (Kettlebells) เป็นท่าเตรียมพร้อม จากนั้นเริ่มต้นบริหารโดยเหยียดขาข้างที่ก้าวออกไปก่อนหน้าและยกขึ้นจากพื้นเล็กน้อยพร้อมกับงอเข่าอีกข้างและลดตัวลง ก่อนกลับสู่ท่าเตรียมพร้อมเพื่อเริ่มบริหารซ้ำท่าเดิมจนครบเซ็ต เซ็ตละ 10-15 ครั้ง ท่านี้สามารถสร้างกล้ามเนื้อหน้าขาให้แข็งแกร่งโชว์กล้ามขา แน่น กระชับด้วยคะแนนการันตีสูงถึง 9.4

kettlebell_pistol_squat_2

ชมคลิปวิดีโอการบริหารกล้ามขา เสริมกล้ามขา ฟิตเปรี๊ยะ โชว์กล้ามขาแน่นกระชับท่า Kettlebell Pistol Squat