Jump Squat

ฝึกเล่นกล้ามเนื้อขา ออกกำลังขาท่า Jump Squat  บริหารกล้ามขา เพิ่มกล้ามเนื้อขาแบบได้ผล ฟิตเฟิร์ม

jump_squat
ท่าบริหารกล้ามขา : กล้ามเนื้อหน้าขา Quads (quadriceps) กล้ามเนื้อส่วนอื่นๆ Calves, Glutes, Hamstrings
ระดับของการฝึกเล่นกล้ามขา : Intermediate
วิธีเพิ่มกล้ามเนื้อขา : การสร้างกล้ามเนื้อขา Quads (quadriceps) เพิ่มกล้ามเนื้อขาแบบได้ผลในท่า Jump Squat ผู้เล่นยืนเท้าห่างกันประมาณช่วงไหล่ งอเข่า 90 องศา พร้อมกับย่อตัวลงตามและเอนตัวมาข้างหน้าเล็กน้อย ส่วนมือทั้ง 2 ข้างอาจจะแตะที่หลังใบหูหรือแนบลำตัวเป็นเตรียมพร้อม เริ่มบริหารโดยกระโดดขึ้น-ลง บริหารท่านี้ 10-15 ครั้งต่อเซ็ต

0904-squat-jumps
ชมคลิปวิดีโอการฝึกเล่นกล้ามเนื้อขา ออกกำลังขาท่า Jump Squat   เพิ่มกล้ามเนื้อขาแบบได้ผล ฟิตเฟิร์มท่า Jump Squat