Jerk Dip Squat

กล้ามขา เล่นกล้ามหน้าขาสมบูรณ์แบบ ท่าJerk Dip Squat  บริหารกล้ามขา แน่น กระชับ กล้ามหน้าขาคมชัด

jerk_dip_squat_1
ท่าบริหารกล้ามเนื้อหน้าขา : กล้ามเนื้อหน้าขา Quads (quadriceps) กล้ามเนื้ออื่นๆ Abdominals, Calves
ระดับของการบริหารกล้ามขา : Intermediate

jerk_dip_squat_2
วิธีเพิ่มกล้ามหน้าขา: การสร้างกล้ามเนื้อหน้าขา Quads (quadriceps) บริหารกล้ามขาในท่า Jerk Dip Squat เริ่มโดยผู้เล่นยืนเท้าห่างกันประมาณไหล่ จากนั้นยกบาร์เบลล์ (Barbell) ไว้บนไหล่ มือทั้ง 2 ข้างจับบาร์เบลล์ (Barbell) ระยะห่างกว้างกว่าไหล่ ต้นแขนขนานพื้นและฝ่ามือหงายขึ้นเป็นท่าเตรียมพร้อม จากนั้นเริ่มบริหารโดยงอเข่าย่อตัวลงก่อนกลับสู่ท่าเตรียมพร้อมและบริหารซ้ำต่อเนื่องจนครบเซ็ต เซ็ตละ 10-15 ครั้ง ท่าสร้างกล้ามหน้าขานี้ได้คะแนนการันตีสูงถึง 8.0 คะแนน

jerk_dip_squat_3
ชมคลิปวิดีโอการบริหารกล้ามขา เพิ่มกล้ามเนื้อหน้าขาท่า Jerk Dip Squat