Isometric Neck Exercise – Sides

ออกกำลังต้นคอ คลายกล้ามเนื้อต้นคอ แบบผ่อนคลาย ต้นคอแข็งแรงIsometric Neck Exercise – Sides

isometric_neck_exercise___sides

ท่าบริหารต้นคอ : Neck

ระดับของการออกกำลังต้นคอ :  Beginner

วิธียืดกล้ามเนื้อต้นคอ : สำหรับท่าบริหารต้นคอ Isometric Neck Exercise – Sides เป็นท่าออกกำลังต้นคอที่ต่อเนื่องจากท่าบริหารต้นคอเเบบ Isometric Neck Exercise-Front And Back ท่านี้กดศีรษะข้างข้างหนึ่งไปอีกข้าง โดยบังคับศีรษะให้ไปทิศทางตรงกันข้ามกับเเรงกดจากมือ กำหนดลมหายใจเข้าออกปกติโดยทำค้างไว้ 20 วินาที แล้วทำซ้ำท่าเดิมอีกรอบ จากนั้นสลับข้างการบริหาร ท่านี้หากคะเเนนเต็ม 10 ให้คะเเนนประสิทธิภาพของการบริหารคออยู่ที่ 7.3 คะเเนน ไม่น้อยเลยสำหรับท่าที่บริหารต้นคอง่ายๆ แต่ได้ผลดีแบบนี้

28_1

ชมคลิปวิดีโอการบริหารต้นคอ คลายกล้ามเนื้อต้นคอ ออกกำลังต้นคอ ท่า Isometric Neck Exercise – Sides