Iron Crosses (stretch)

ออกกำลังกล้ามขาท่า Iron Crosses (stretch) เปลี่ยนเซลลูไลท์เป็นกล้ามขา บริหารกล้ามเนื้อขาสุดเฟิร์ม เรียวขาน่ามอง

iron crosses stretch2

 

ท่าบริหารกล้ามเนื้อขา : กล้ามเนื้อหน้าขา Quads (quadriceps)
ระดับของการออกกำลังกล้ามขา : Intermediate
วิธีสร้างกล้ามขา : การสร้างกล้ามเนื้อหน้าขา Quads (quadriceps) เปลี่ยนเซลลูไลท์เป็นกล้ามเนื้อขาในท่า Iron Crosses (stretch) ผู้เล่นนอนคว่ำบนเสื่อโยคะ กางแขนออกข้างลำตัวเป็นท่าเตรียมพร้อม เริ่มต้นบริหารโดยเหวี่ยงขาและลำตัวข้างหนึ่งไปอีกข้าง ทำสลับจนครบเซ็ต เซ็ตละ 10-15 ครั้ง

iron crosses stretch1
ชมคลิปวิดีโอการบริหารกล้ามขา ออกกำลังกล้ามขา กระชับ เรียวขาน่ามองท่า Iron Crosses (stretch)