Iron Cross

เสริมความแกร่งให้กล้ามเนื้อไหล่ บริหารหัวไหล่ สร้างกล้ามไหล่ ทรงสวยได้รูป ท่า Iron Cross

1

ท่าบริหารกล้ามเนื้อไหล่ : กล้ามเนื้อไหล่ (Shoulders) กล้ามเนื้ออื่นๆ คือ Chest, Glutes, Hamstrings, Lower Back, Quadriceps, Traps

ระดับของการสร้างกล้ามไหล่ : Intermediate

วิธีเล่นกล้ามไหล่ : มาที่ท่าบริหารกล้ามเนื้อไหล่ด้วยดัมเบลล์(Dumbell) ที่ไม่ธรรมดาอีกท่าหนึ่ง ถ้าคะแนนเต็ม 10 ท่าเสริมความแข็งแรงกล้ามไหล่นี้ได้คะเเนนผลลัพธ์มากถึง 8.3 คะแนนเลยทีเดียว เริ่มต้นบริหารกล้ามไหล่โดยผู้เล่นยืนปลายเท้าแยกห่างกันประมาณช่วงไหล่ มือทั้งสองข้างจับดัมเบลล์(Dumbbell) และยกขึ้นแนวขนานกับพื้น จากนั้นย่อเข่าลง โดยแผ่นหลังตั้งตรงมืออยู่ในท่าเดิม แล้วลุกขึ้นยืนโดยกางแขนออกข้างลำตัว นับเป็น 1 ครั้ง และกลับไปบริหารครบเซ็ต เซ็ตละ 12-15 ครั้ง เพื่อสร้างกล้ามเนื้อไหล่ที่สมบูรณ์แบบกว่าใคร

2

วีดีโอการเสริมความแกร่งให้กล้ามเนื้อไหล่ บริหารหัวไหล่ สร้างกล้ามไหล่ ทรงสวยได้รูป ท่า Iron Cross