Incline Barbell Triceps Extension

Incline Barbell Triceps Extension วงแขนสวย กล้ามขึ้นเป็นมัดๆ ฝึกเล่นกล้ามแขน บริหารกล้ามแขนด้วยตัวเอง

347_1

ท่าบริหารกล้ามแขน : หลังแขน, ท่อนแขน

ระดับของการเล่นกล้ามแขน : Intermediate

วิธีฝึกเล่นกล้ามแขน : ผู้เล่นเริ่มบริหารกล้ามแขน โดยนอนบนม้านั่งออกกำลังกายที่ปรับเบาะให้เอียงทำมุมกับพื้นห้อง แขนทั้งสองข้างจับบาร์เบลและงอข้อศอกโดยยกบาร์เบลไว้เหนือศีรษะเป็นท่าเตรียมพร้อม จากนั้นยกบาร์เบลขึ้น แขนเหยียดตึงทำค้างไว้ แล้วลดแขนลงให้บาร์เบลอยู่เหนือศีรษะในท่าเตรียมพร้อม เพื่อเริ่มออกกำลังกล้ามแขนซ้ำท่าเดิม

347_2

ชมคลิปวิดีโอการฝึกเล่นกล้ามแขน วงแขนสวย กล้ามเป็นมัดๆท่า Incline Barbell Triceps Extension