Get Up Situp

เทคนิคเล่นกล้ามแขนฟิต กล้ามแขนชัด ท่าGet Up Situp ยกดัมเบลล์บริหารกล้ามแขน ออกกำลังกล้ามหลังแน่น ได้สัดส่วน

get_up_situp1

ท่าบริหารกล้ามแขนและกล้ามหลัง : แขน (Arms), หลัง(back), ขา(Legs)

ระดับของการออกกำลังกล้ามแขนและกล้ามหลัง : Intermediate: 2 x 5 reps

วิธีเล่นกล้ามแขนฟิต : เริ่มบริหารกล้ามแขและเล่นกล้ามหลัง ผู้เล่นนอนราบไปกับพื้น เท้าทั้งสองข้างหนีบดัมเบลไว้ มือข้างหนึ่งชิดลำตัว ส่วนอีกข้างหนึ่งยกดัมเบลขึ้น จากนั้นเอนตัวขึ้นนั่งพร้อมกับยกดัมเบลไว้เหนือศีรษะ จากนั้นกลับสู่ท่าเตรียมพร้อมเพื่อเริ่มออกกำลังกล้ามแขนและกล้ามหลังทำซ้ำจนครบเซ็ต

get_up_situp2

ชมวีดีโอเทคนิคเล่นกล้ามแขนฟิต กล้ามแขนชัด ท่าGet Up Situp ยกดัมเบลล์บริหารกล้ามแขน ออกกำลังกล้ามหลังแน่น ได้สัดส่วน