Front Squat (Clean Grip)

ฝึกกล้ามท้องหลายส่วนได้ในท่าเดียว Front Squat (Clean Grip) สร้างกล้ามขาแข็งแรง กล้ามท้องฟิต ซิกแพคชัด กล้ามสะโพกกระชับ

737_1

ท่าบริหารกล้ามขาและกล้ามท้อง : ต้นขาด้านหน้า, ท้อง, ก้น, ต้นขาด้านหลัง

ระดับของการออกกำลังกล้ามขาและกล้ามหน้าท้อง : Intermediate

วิธีบริหารสร้างซิกแพคและกล้ามขา : ท่านี้บริหารทุกส่วน กล้ามขา กล้ามท้องรวมถึงกล้ามสะโพก เริ่มด้วยผู้เล่นจับแกนบาร์เบลให้ฝ่ามือหันเข้าหาตัวจากนั้นยกบาร์เบลขึ้นจนแตะที่ต้นแขนส่วนบน งอข้อศอกให้แขนขนานกับพื้น ยืนเท้าแยกห่างกว้างเท่าหัวไหล่เป็นท่าเตรียมพร้อม จากนั้นงอเข่าคล้ายนั่งลงจนก้นสัมผัสน่อง จากนั้นยืดเข่าขึ้นอยู่ในท่าเตรียมพร้อมแล้วบริหารซ้ำท่าเดิม

737_2

ชมคลิปวิดีโอการบริหารกล้ามขาแข็งแรง กล้ามท้องฟิต กล้ามสะโพกกระชับท่า Front Squat (Clean Grip)