Front Lever

เล่นบาร์โหนบริหารกล้ามท้อง หน้าท้องฟิต แบนราบ ท่าFront Lever  เพิ่มกล้ามท้องสร้างซิกแพคแบบง่ายๆ

ท่าบริหารกล้ามหน้าท้อง : Abs, back

ระดับของการบริหารกล้ามท้อง : Advanced

วิธีเล่นกล้ามท้องสร้างซิกแพค : เริ่มต้นเล่นหน้าท้องโดยผู้เล่นจับบาร์โหน หันฝ่ามือออกนอกลำตัว จากนั้นโหนบาร์เพื่อดึงตัวขึ้นและเหยียดขาให้ตึง พร้อมกับเอนตัวไปด้านหลังจนลำตัวขนานกับพื้น จากนั้นหย่อนตัวลงแล้วเริ่มทำ บริหารหน้าท้องซ้ำท่าเดิมอีกครั้ง เพื่อหน้าท้องแบนราบ

Front Lever

ชมคลิปวิดีโอเล่นบาร์โหน บริหารหน้าท้อง สร้างซิกแพคแบบง่ายๆ ท่า front lever