Frog Sit-Ups

สร้างกล้ามท้อง พุงยุบเร็วทันใจ ท่าFrog Sit-Ups ท่าออกกำลังกล้ามหน้าท้อง มีซิกแพคสุดแน่น

Frog Sit-Ups1

 

ท่าบริหารกล้ามท้อง : กล้ามหน้าท้อง (Abdominal)

ระดับของการสร้างกล้ามท้อง : Intermediate

วิธีบริหารพุงยุบเร็วทันใจ : ท่าบริหารกล้ามหน้าท้อง (Abdominal) สร้างซิกแพคสุดแน่นท่า Frog Sit-Ups เริ่มต้นบริหารกล้ามท้องโดยผู้เล่นนอนบนเสื่อโยคะ งอข่าเล็กน้อยและหันฝ่าเท้าสัมผัสกัน มือทั้ง 2 ข้างซ้อนทับกันไว้ที่อกหายใจเข้าเป็นท่าเตรียมพร้อม จากนั้นเริ่มต้นบริหารโดยยกศีรษะและไหล่ขึ้นพร้อมกับหายใจออก ก่อนกลับสู่ท่าเตรียมพร้อมเพื่อเริ่มบริหารกล้ามท้องซ้ำจนครบ 3 เซ็ต เซ็ตละ 10-15 ครั้ง

Frog Sit-Ups2

ชมคลิปวิดีโอการสร้างกล้ามท้อง พุงยุบเร็วทันใจ มีซิกแพคสุดแน่นท่า Frog Sit-Ups