Flat Bench Lying Leg Raise

สร้างกล้ามหน้าท้องด้วยท่าง่ายๆ Flat Bench Lying Leg Raise เล่นกล้ามท้องได้ผลดีที่สุด บริหารหน้าท้องเฟิร์ม

Flat Bench Lying Leg Raise 1

ท่าบริหารกล้ามท้อง : กล้ามหน้าท้อง (Abdominal)

ระดับของการสร้างกล้ามท้อง : Beginner

วิธีเล่นกล้ามท้อง : การบริหารกล้ามหน้าท้อง (Abdominal) เล่นกล้ามท้องได้ผลดีที่สุดท่า Flat Bench Lying Leg Raise เริ่มต้นบริหารหน้าท้องโดยผู้เล่นนอนบนม้านั่งออกกำลังกาย วางมือทั้ง 2 ข้าง แนบกับเบาะของม้านั่งออกกำลังกาย  ลำตัวและขาเหยียดตรง จากนั้นเริ่มต้นบริหารโดยเกร็งกล้ามหน้าท้องแล้วค่อยๆ ยกทั้ง 2 ข้างขึ้นพร้อมๆ กันจนตั้งฉากกับลำตัว ก่อนกลับสู่ท่าเตรียมพร้อมเพื่อเริ่มบริหารหน้าท้องซ้ำท่าเดิม ทำทั้งหมด 3 เซ็ต เซ็ตละ 10-15 ครั้ง ท่านี้ได้คะเเนนการันตีสูงถึง 8.6 คะเเนน

Flat Bench Lying Leg Raise 2

ชมคลิปวิดีโอการบริหารหน้าท้อง  เล่นกล้ามท้องเฟิร์มท่า Flat Bench Lying Leg Raise