Fast Kick With Arm Circles

กล้ามขาเฟิร์ม สร้างกล้ามขาแบบได้ผล ท่าFast Kick With Arm Circles ลดต้นขาใหญ่ เป็นกล้ามขาเรียวกระชับ

fast_kick_with_arm_circles1

ท่าบริหารกล้ามขา : กล้ามเนื้อหน้าขา Quads (quadriceps) กล้ามเนื้ออื่นๆ คือ Calves, Glutes, Hamstrings, Shoulders

ระดับของการออกกำลังกล้ามขา : Beginner

fast_kick_with_arm_circles2

วิธีบริหารลดต้นขา : การสร้างกล้ามเนื้อหน้าขา Quads (quadriceps) ในท่า Fast Kick With Arm Circles ท่าบริหารท่านี้เริ่มต้นโดยผู้เล่นยืนเท้าห่างกันประมาณไหล่ กางแขนทั้ง 2 ข้างออกข้างลำตัว ตามองตรงข้างหน้าเป็นท่าเตรียมพร้อม จากนั้นเริ่มบริหารโดยหมุนเเขนทั้ง 2 ข้างเป็นลักษณะวงกลม พร้อมกับยกเท้าเตะเบาๆ สลับซ้ายขวา เป็นเวลา 8-10 นาที

fast_kick_with_arm_circles3

 

วีดีโอบริหารกล้ามขาเฟิร์ม สร้างกล้ามขาแบบได้ผล ท่าFast Kick With Arm Circles ลดต้นขาใหญ่ เป็นกล้ามขาเรียวกระชับ