Elevated Back Lunge

ฝึกกล้ามขา เล่นกล้ามขาแบบนักกล้ามท่าElevated Back Lunge บริหารกล้ามขา หน้าขา หลังขา แถมได้ก้นฟิต แน่นเปรี๊ยะ

elevated_back_lunge1

ท่าบริหารกล้ามขา : หน้าขา, ก้น, หลังขา

ระดับของการบริหารกล้ามขาส่วนหน้าและส่วนหลัง : Intermediate

elevated_back_lunge2

วิธีฝึกกล้ามขา : เริ่มบริหารกล้ามขาทุกส่วน โดยผู้เล่นยืนบนบล็อกหรือแผ่นน้ำหนัก และยกบาร์เบลไว้ที่หลังส่วนบนซึ่งให้อยู่ระดับที่ต่ำกว่าคอเล็กน้อย จากนั้นก้าวขาข้างใดข้างหนึ่งถอยหลัง งอเข่าข้างที่อยู่ข้างหน้าให้ตั้งฉาก ส่วนขาหลังย่อลงจนเข่าแตะพื้น จากนั้นดึงเท้ากลับสู่ตำแหน่งเดิมก่อนเริ่มบริหารซ้ำ ท่านี้นอกจากได้กล้ามขาฟิตแล้ว ยังได้ก้นแน่นเปรีียะอีกด้วย

Barbell-Elevated-Front-Foot-Split-Squat-622x485

ชมวีดีโอการฝึกกล้ามขา เล่นกล้ามขาแบบนักกล้ามท่าElevated Back Lunge บริหารกล้ามขา หน้าขา หลังขา แถมได้ก้นฟิต แน่นเปรี๊ยะ