Dumbbell Lunges

อัพกล้ามแขนโต ไม่ต้องไปที่ไหน แค่ยกดัมเบลล์สร้างกล้ามแขนอยู่บ้าน บริหารกล้ามแขน ท่าDumbbell Lunges

dumbbell_lunges_1

ท่าบริหารกล้ามแขน : กล้ามเนื้อหน้าขา Quads (quadriceps)

ระดับของการสร้างกล้ามแขน : Beginner

วิธีอัพกล้ามแขน : ท่าสร้างกล้ามเนื้อหน้าขา Quads (quadriceps) อัพกล้ามแขนโตที่ได้คะเเนนสูงถึง 8.9 จากเต็ม 10 ต้องยกให้ท่า Dumbbell Lunges ท่าบริหารกล้ามแขนนี้ใช้ดัมเบลล์ (Dumbbell) 1 คู่ โดยผู้เล่นจับดัมเบลล์ (Dumbbell) ไว้ข้างลำตัวแล้วก้าวขาไปข้างหน้า 1 ก้าวเป็นท่าเตรียมพร้อม จากนั้นงอเข่าและย่อลง โดยเข่าข้างหน้าตั้งฉาก 90 องศา ส่วนเข่าอีกข้าแตะพื้น ก่อนกลับสู่ท่าเตรียมพร้อมเพื่อเริ่มบริหารกล้ามแขนซ้ำท่าเดิมอีกจนครบเซ็ต เซ็ตละ 10-15 ครั้ง

dumbbell_lunges_2

ชมคลิปวิดีโอการอัพกล้ามแขน ออกกำลังกล้ามแขน บริหารกล้ามแขนท่า Dumbbell Lunges