Dumbbell Incline Shoulder Raise

สร้างกล้ามไหล่ใหญ่และชัด ออกกำลังหัวไหล่ ฟิตด้วยท่าDumbbell Incline Shoulder Raise บริหารกล้ามเนื้อหัวไหล่ด้วยดัมเบลล์

Dumbbell Incline Shoulder Raise 1

ท่าบริหารกล้ามไหล่ : กล้ามเนื้อไหล่ (Shoulders) กล้ามเนื้ออื่นๆ คือ Triceps

ระดับของการสร้างกล้ามไหล่ : Beginner

วิธีออกกำลังหัวไหล่ : ท่าสำหรับบริหารกล้ามเนื้อไหล่อีกท่าที่จะทำให้กล้ามเนื้อไหล่สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นก็คือท่า Double Incline Shoulder Raise เริ่มต้นเล่นกล้ามไหล่โดยผู้เล่นปรับม้านั่งออกกำลังกายให้เบาะตั้งขึ้นประมาณ 45 องศา จากนั้นเอนตัวนอนให้เเผ่นหลังชิดกับเบาะของม้านั่งออกกำลังกาย มือทั้งสองข้างจับดัมเบล(Dumbbell) และยกขึ้นสุดเเขน จากนั้นเริ่มออกกำลังหัวไหล่ด้วยการลดช่วงไหล่ลง ให้ส่วนที่ได้รับการเคลื่อนไหวมากสุดคือหัวไหล่ ทำท่านี้ 3-4 เซ็ต เซ็ตละ 15 ครั้ง เป็นท่าที่สร้างกล้ามเนื้อไหล่ได้ดีอีกท่าหนึ่ง

Dumbbell Incline Shoulder Raise 2

ชมคลิปวิดีโอการบริหารกล้ามไหล่ สร้างกล้ามไหล่ใหญ่และชัด ออกกำลังหัวไหล่ฟิตท่า Dumbbell Incline Shoulder Raise