Downward-Facing Dog

เคล็ดลับลดน้ำหนัก ด้วยโยคะ ท่าDownward-Facing Dog บริหารกล้ามท้อง หน้าท้องแบนราบ กล้ามแขนกระชับ

149567-850x562-downward-facing-dog

ท่าบริหารกล้ามหน้าท้อง : Fat Burning Yoga Workout

ระดับของการบริหารกล้ามท้อง : Beginning

วิธีลดน้ำหนักด้วยโยคะ : เริ่มบริหารกล้ามท้องผู้เล่นยืนบนเสื่อโยคะ เท้าห่างกันกว้างเท่าหัวไหล่ จากนั้นโน้มตัวไปข้างหน้าและใช้ฝ่ามือยันพื้นไว้ โดยขาและเท้าเหยียดตรง พร้อมกับยกสะโพกขึ้นสูง เป็นอีกท่าบริหารที่จะช่วยเผาผลาญพลังงานในร่างกาย เป็นอีกเคล็ดลับลดน้ำหนักได้อย่างดีเยี่ยม

downward_facing_dog_1

ชมวีดีโอเคล็ดลับลดน้ำหนัก ด้วยโยคะ ท่าDownward-Facing Dog บริหารกล้ามท้อง หน้าท้องแบนราบ กล้ามแขนกระชับ