Bottoms-Up Clean From The Hang Position

สร้างกล้ามแขน ฟิตแอนด์เฟิร์ม ท่าBottoms-Up Clean From The Hang Position ท่าเล่นกล้ามแขนแบบเร่งด่วน ใครๆก็ทำได้

Bottoms-Up Clean From The Hang Position1

ท่าบริหารกล้ามแขน : กล้ามแขน (Forearms)

ระดับของการเล่นกล้ามแขน:  Intermediate

Bottoms-Up Clean From The Hang Position2

วิธีออกกำลังกล้ามแขน : ท่าบริหารกล้ามแขน (Forearms) สร้างกล้ามแขนฟิตแอนด์เฟิร์มแบบ Bottoms-Up Clean From The Hang Position ผู้เล่นต้องใช้อุปกรณ์เสริมคือเคตเทิลเบลล์ เริ่มต้นบริหารกล้ามแขนโดยผู้เล่นจับเคตเทิลเบลล์แนบข้างลำตัว จากนั้นแกว่งแขนเพื่อยกเคตเทิลเบลล์ขึ้นโดยสิ้นสุดที่แขนตั้งฉาก 90 องศา เมื่อจะเริ่มต้นออกกำลังกล้ามแขนอีกครั้งก็ลดแขนลงแล้วเริ่มบริหารซ้ำท่าเดิมจนครบเซ็ต เซ็ตละ 10-15 ครั้ง ท่านี้จะทำให้กล้ามเนื้อแขนแกร่งแกร่งขึ้นด้วยคะแนนการันตีที่ 8.2

Bottoms-Up Clean From The Hang Position3

ชมคลิปวิดีโอการสร้างกล้ามแขน ฟิตแอนด์เฟิร์ม เล่นกล้ามแขนแบบเร่งด่วนท่า Bottoms-Up Clean From The Hang Position