Bodyweight Flyes

สร้างกล้ามอกแกร่ง บริหารกล้ามอก แบบนักเพาะกาย ด้วยท่าBodyweight Flyes กล้ามอกขึ้นง่าย ฟิต เฟิร์ม

ท่าบริหารกล้ามอก

Bodyweight Flyes

ท่าบริหารกล้ามอก : กล้ามเนื้ออก (Chest) กล้ามเนื้ออื่นๆ คือ กล้ามท้อง (Abdominals), กล้ามเนื้อไหล่  (Shoulders), กล้ามเนื้อแขน (Triceps)

ระดับของการสร้างกล้ามอก :Intermediate

สร้างกล้ามอก

วิธีบริหารเล่นกล้ามอกแกร่ง : ท่านี้สามารถบริหารกล้ามเนื้ออกให้แข็งแกร่งได้ในระดับดีมาก ซึ่งได้คะแนนมากถึง 8.9 อุปกรณ์ที่ต้องใช้คือ E-Z curl bar เริ่มต้นโดยผู้เล่นจับแกน  E-Z curl bar โดยให้ E-Z curl bar ทั้งสองข้างห่างกันประมาณไหล่ แขนเหยียดตรง ปลายเท้ายันพื้นไว้ จากนั้นบังคับให้ E-Z curl bar หมุนออกด้านข้างแล้วดึงกลับเพื่อบริหารซ้ำ ทำ 3 เซ็ต เซ็ตละ 10-15ครั้ง

บริหารกล้ามอกให้เเข็งเเรง

ชมคลิปวิดีโอการบริหารกล้ามอก สร้างกล้ามอกแกร่งท่า Bodyweight Flyes