Bent Over Barbell Row

กล้ามหลังแข็งแรง กล้ามแขนแน่น ด้วยท่าBent Over Barbell Row บริหารกล้ามหลังส่วนกลาง สร้างกล้ามแขนให้ฟิตแอนด์เฟิร์ม

Bent-Over-Barbell-Row

ท่าบริหารกล้ามหลังและกล้ามแขน : หลังส่วนกลาง, หน้าแขน, ปีก, ไหล่ 

ระดับของการเล่นกล้ามแขนและกล้ามหลัง : Beginner

วิธีบริหารสร้างกล้ามหลังและกล้ามแขน : ท่าบริหารกล้ามหลังและกล้ามแขน เริ่มด้วยผู้เล่นยืนเท้าแยกห่างกันกว้างเท่าช่วงไหล่ มือทั้งสองข้างจับแกนบาร์เบลไว้ โน้มตัวไปข้างหน้า แขนงอเล็กน้อย จากนั้นเริ่มต้นบริหารโดยผู้เล่นงอศอกขึ้นให้มากที่สุดแล้วลดแขนลงเพื่ออยู่ในท่าเตรียมพร้อมสำหรับเริ่มต้นบริหารซ้ำท่าเดิม

get-mile-wide-3

ชมคลิปวิดีโอการบริหารกล้ามหลังส่วนกลางและกล้ามแขน แข็งแรง ฟิตแอนด์เฟิร์มท่า Bent Over Barbell Row