Behind Neck Pull-Up

สร้างกล้ามแขน ฟิตกล้ามไหล่ ด้วย Behind Neck Pull-Up  ท่าบริหารกล้ามแขนและกล้ามไหล่ เฟิร์มจนสาวเหลียวหลัง

ท่าบริหารกล้ามแขนและกล้ามไหล่ : หัวไหล่, ต้นคอ

ระดับของการออกกำลังกายกล้ามแขนและกล้ามไหล่ : Intermediate

วิธีบริหารเล่นกล้ามแขนและกล้ามไหล่ : เริ่มต้นบริหารกล้ามแขนและกล้ามไหล่ด้วยผู้เล่นจับบาร์โหนโดยให้มือทั้งสองข้างวางอยู่ในตำแหน่งที่กว้างกว่าหัวไหล่ ก้มหน้าลง จากนั้นงอข้อศอกเพื่อยกตัวขึ้นโดยก้มหน้าลงเล็กน้อย ตอนโหนตัวขึ้นต้องให้ด้านหลังคอแตะกับบาร์โหน จากนั้นให้หย่อนตัวลง เริ่มเริ่มซ้ำ ท่านี้ทำ 5-10 ครั้ง

ชมคลิปวิดีโอการบริหารกล้ามแขนและกล้ามไหล่ เล่นกล้ามแขน กล้ามไหล่เฟิร์มท่า Behind Neck Pull-Up