Barbell Walking Lunge

ยกบาร์เบลล์เพิ่มพลังกล้ามขา สร้างกล้ามขาแกร่ง ท่าBarbell Walking Lunge ท่าเล่นกล้ามขาชัด

barbell_walking_lunge

ท่าบริหารกล้ามขา : กล้ามเนื้อหน้าขา Quads (quadriceps)

ระดับของการสร้างกล้ามขา : Beginner

วิธีเล่นกล้ามขา : ท่าสร้างกล้ามเนื้อหน้าขา Quads (quadriceps) เพิ่มพลังกล้ามขาที่ได้คะแนนการันตีสูงถึง 9.4 คือท่า  Barbell Walking Lunge เริ่มต้นบริหารกล้ามขาโดยผู้เล่นยกบาร์เบลล์ (Barbell) ขึ้นจนอยู่บนหลังส่วนบน มือทั้งสองข้างจับแกนบาร์เบลล์ (Barbell) ระยะกว้างกว่าหัวไหล่ เท้าทั้ง 2 ข้างห่างกันประมาณไหล่เป็นท่าเตรียมพร้อม แล้วจึงเริ่มต้นออกกำลังกล้ามขาโดยก้าวเท้าไปข้างหน้าและย่อเข่าลงพร้อมกับลดสะโพกลง โดยให้เข่าตั้งฉากประมาณ 90 องศา นับเป็น 1 ครั้ง จากนั้นก้าวต่อไปเรื่อยๆ บริหารท่านี้ 3 เซ็ต เซ็ตละ 10-15 ครั้ง

WALKING-LUNGES

ชมคลิปวิดีโอการยกบาร์เบลล์เพิ่มพลังกล้ามขา สร้างกล้ามขาชัด เล่นกล้ามขาท่า Barbell Walking Lunge