Barbell Walking Lunge

กล้ามขา กล้ามน่องเฟิร์ม ก้นฟิตกระชับในท่าเดียว Barbell Walking Lunge บริหารกล้ามขาและกล้ามน่อง ออกกำลังช่วงล่างฟิตเปรี๊ยะ

barbell_walking_lunge

ท่าบริหารกล้ามขาและกล้ามน่อง : กล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้า,  น่อง, ก้น, กล้ามเนื้อต้นขาส่วนหลัง 

ระดับของการออกกำลังกล้ามน่องกล้ามขา : Beginner

วิธีบริหารกล้ามน่องและกล้ามขาแถมได้ก้นฟิต : ท่านี้ได้ถึงสามอย่างทั้ง บริหารกล้ามขาและกล้ามน่องฟิต ก้นกระชับฟิตเปรี๊ยะผู้เล่นยืนโดยให้เท้าแยกห่างกันกว้างเท่าช่วงไหล่ ยกบาร์เบลไว้ตรงหลังส่วนบนและอยู่ต่ำกว่าคอเล็กน้อย ลำตัวและคอเหยียดตรงตลอดเวลา จากนั้นก้าวขาข้างหนึ่งออกไปข้างหน้า และงอเข่าลักษณะตั้งฉาก โดยเข่าข้างที่อยู่ข้างหลังย่อลงจนเกือบแตะพื้น จากนั้นยืดเข่าขึ้นและดึงขากลับสู่ท่าเตรียมพร้อมก่อนจะบริหารซ้ำท่าเดิมโดยสลับเท้าในการก้าวบริหาร

WALKING-LUNGES

ชมคลิปวิดีโอการบริหารกล้ามขาและกล้ามน่อง ออกกำลังช่วงล่างฟิตท่า Barbell Walking Lunge