Barbell towel bench press

เล่นกล้ามอกแน่น บริหารกล้ามแขนล่ำ ใหญ่ ด้วยท่าBarbell towel bench press กล้ามอกและกล้ามแขนฟิตปั๋ง

barbell_towel_bench_press

ท่าบริหารกล้ามอกและกล้ามแขน : อก, หลังแขน

ระดับของการบริหารเล่นกล้ามแขนและกล้ามอก : Advanced

วิธีบริหารกล้ามอกและหลังแขน : เริ่มบริหารกล้ามอกฟิตปั๋งและเล่นกล้ามหลังแขนให้ล่ำ แข็งแรง โดยผู้เล่นนอนหงายบนม้านั่งออกกำลังกาย วางผ้าขนหนูที่พับไว้บนหน้าอก จากนั้นจับบาร์เบลโดยให้ความกว้างของมือทั้งสองข้างกว้างเท่าหัวไหล่ และยกบาร์เบลขึ้นไว้ระดับอกเป็นท่าเตรียมพร้อม เริ่มต้นบริหารโดยงอศอกลงจนบาร์เบลสัมผัสผ้าที่พับไว้บนหน้าอก ข้อศอกงอทำมุม 45 องศา ทำท่านี้ค้างไว้ 2-3 วินาทีแล้วเหยียดแขนยกบาร์เบลขึ้น เพื่อบริหารซ้ำท่าเดิมจนครบเซ็ต

ดาวน์โหลด

ชมคลิปวิดีโอการบริหารกล้ามอก เล่นกล้ามอก บริหารกล้ามแขน หลังแขนท่า Barbell towel bench press