Barbell Step Ups

ฝึกเล่นกล้ามขาแบบมืออาชีพ สร้างกล้ามขาเน้นๆท่าBarbell Step Ups บริหารกล้ามขาด้วยบาร์เบลล์

62_1

ท่าบริหารกล้ามขา : กล้ามเนื้อหน้าขา Quads (quadriceps)

ระดับของการสร้างกล้ามขา : Intermediate

วิธีเล่นกล้ามขา : ท่าสร้างกล้ามเนื้อหน้าขา Quads (quadriceps) ออกกำลังกล้ามขาที่ได้คะเเนนสูงถึง 8.6 คือท่า  Barbell Step Ups เริ่มต้นโดยผู้เล่นจับแกนบาร์เบลล์ (Barbell) ระยะห่างกว้างกว่าช่วงไหล่แล้วยกขึ้นวางพักไว้ที่หลังส่วนบนเป็นท่าเตรียมพร้อม จากนั้นก้าวเท้าขึ้นบนลังหรือม้านั่งออกกำลังกายทีละข้าง เมื่อเท้าทั้ง 2 ข้างยืนบนม้านั่งออกกำลังกายหรือลังเรียบร้อยแล้วจึงกลับสู่ท่าเตรียมพร้อมเพื่อบริหารกล้ามขาซ้ำอีกจนครบเซ็ต เซ็ตละ 10-15 ครั้ง

62_2

ชมคลิปวิดีโอการบริหารกล้ามขา ฝึกเล่นกล้ามขาแบบมืออาชีพ สร้างกล้ามขาเน้นๆท่า Barbell Step Ups