Barbell Shoulder Press

อัพกล้ามไหล่ใหญ่ ดูดี กล้ามไหล่แข็งแรง บริหารกล้ามไหล่ท่าBarbell Shoulder Press สร้างกล้ามไหล่สวย คม เสริมบุคลิกเพอร์เฟค

barbell_shoulder_press1

ท่าบริหารกล้ามไหล่ : กล้ามเนื้อไหล่ (Shoulders) กล้ามเนื้ออื่นๆ คือ Chest, Triceps

ระดับของการเล่นกล้ามไหล่ : Intermediate

วิธีเสริมกล้ามไหล่ : สำหรับท่าบริหารกล้ามเนื้อไหล่ที่ได้คะเเนนความฮิตติดลมบนในอันดับต้นๆ อีกท่าหนึ่งคือท่า Barbell Shoulder Press ท่าสร้างกล้ามเนื้อไหล่ท่านี้เริ่มต้นเล่นกล้ามไหล่โดยผู้เล่นนั่งบนม้านั่งปรับระดับ โดยให้แผ่นหลังชิดกับเบาะ จากนั้นจับเเกนบาร์เบลล์ให้กว้างกว่าช่วงไหล่แล้วยกขึ้นเหนือศีรษะ ฝ่ามือหันออกนอกลำตัว จากนั้นค่อยๆ ลดเเขนลง ข้อศอกงอจนแกนบาร์เบลล์อยู่ระดับปลายคาง แล้วเริ่มบริหารซ้ำท่าเดิมจนครบเซ็ต เซ็ตละ 15 ครั้ง สร้างกล้ามเนื้อไหล่ด้วยท่าออกกำลังกล้ามไหล่ เสริมบุคลิกดีนี้ได้รับคะเเนนการโหวตมากถึง 8.8 เลยทีเดียว

barbell_shoulder_press2

วีดีโอการอัพกล้ามไหล่ใหญ่ ดูดี กล้ามไหล่แข็งแรง บริหารกล้ามไหล่ท่าBarbell Shoulder Press สร้างกล้ามไหล่สวย คม เสริมบุคลิกเพอร์เฟค