Barbell Lunge

เสริมความแข็งแรงกล้ามขา ท่าBarbell Lunge เล่นกล้ามขาส่วนหน้า บริหารกล้ามขาส่วนหลัง  แถมได้กล้ามแขนแข็งแรง

41_1

ท่าบริหารกล้ามขาส่วนหน้าและกล้ามขาส่วนหลัง : หน้าขา, ก้น, น่อง, หลังขา

ระดับของการบริหารกล้ามขา : Intermediate

41_2

วิธีบริหารเล่นกล้ามขา : ท่านี้เน้นบริหารกล้ามขาส่วนหน้าและกล้ามขาส่วนหลัง เพิ่มความแข็งแรง เริ่มด้วยผู้เล่นยืนเท้าแยกห่างกัน จากนั้นเลื่อนบาร์เบลที่เตรียมไว้มาอยู่ตรงไหล่และให้ต่ำกว่าคอเล็กน้อย คอและลำตัวยืดตรง จากนั้นก้าวขาข้างหนึ่งไปข้างหน้าพร้อมกับย่อเข่าลงและหายใจเข้า พยายามอย่าให้เข่ายื่นเกินปลายเท้า จากนั้นดึงเท้ากลับพร้อมกับหายใจออก เพื่อเริ่มต้นบริหารซ้ำท่าเดิม โดยสลับขาในการบริหาร

barbell_lunge2

ชมคลิปวิดีโอการบริหารกล้ามขาส่วนหน้าและกล้ามขาส่วนหลัง กล้ามแขนแข็งแรงท่า Barbell Lunge

ad