Barbell Incline Bench Press –Medium Grip

เล่นกล้ามอกให้โต ได้รูปสวย บริหารกล้ามอกด้วยบาร์เบลล์ (Barbell) ทำง่ายได้ผลเร็ว ด้วยท่าBarbell Incline Bench Press –Medium Grip

สร้างกล้ามอก

ท่าบริหารกล้ามอก : กล้ามเนื้ออก Chest กล้ามเนื้ออื่นๆ  Shoulders, Triceps

ระดับของการเล่นกล้ามอก : Beginner

วิธีบริหารสร้างกล้ามอกโต : ท่าบริหารกล้ามเนื้ออกโต ได้รูปสวย เล่นกล้ามอก ที่ได้คะแนนผลลัพธ์สูงถึง 9.1 ท่านี้คือ Barbell Incline Bench Press –Medium Grip โดยผู้เล่นปรับม้านั่งออกกำลังกายให้เอน 45 องศา จากนั้นนั่งให้แผ่นหลังชิดเบาะของม้านั่งออกกำลังกาย มือทั้ง 2 ข้างยกบาร์เบลล์ (Barbell) ขึ้นแขนงอเล็กน้อย ระยะห่างระหว่างมือทั้ง 2 ข้างกว้างกว่าหัวไหล่ จากนั้นเริ่มต้นบริหารโดยลดบาร์เบลล์ (Barbell) ลง แขนงอ 90 องศา ก่อนกลับสู่ท่าเตรียมพร้อมและเริ่มต้นบริหารอีกครั้งจนครบเซ็ต

กระชับกล้ามอม

ชมคลิปวิดีโอการบริหารกล้ามอก สร้างกล้ามอกโตท่า Barbell Incline Bench Press –Medium Grip