Barbell Full Squat

เสริมกล้ามขาให้ฟิตเปรี๊ยะ ท่า Barbell Full Squat บริหารกล้ามขา สร้างกล้ามหลังส่วนล่าง แถมได้ก้นเฟิร์มสะโพกกระชับ

barbell_full_squat_1

ท่าบริหารกล้ามขาเล่นกล้ามหลัง : หน้าขา, น่อง, ก้น, หลังขา, หลังส่วนล่าง 

ระดับของการบริหารกล้ามเนื้อขา : Intermediate

barbell_full_squat_2

วิธีบริหารกล้ามเนื้อขา : ท่านี้เหมาะสำหรับผู้เล่นที่ต้องการบริหารกล้ามขา สร้างกล้ามหลังส่วนล่างโดยเฉพาะ เริ่มต้นด้วยผู้เล่นยืนปลายเท้าห่างกันกว้างประมาณช่วงหัวไหล่ ยกบาร์เบลวางบนบ่าในท่าเตรียมพร้อม จากนั้นย่อตัวลงช้าๆ คอและหลังตั้งตรง จากนั้นยืดตัวขึ้นสู่ท่าเตรียมพร้อมและเริ่มบริหารซ้ำท่าเดิม ท่านี้ยังช่วยให้ได้ก้นเฟิร์มสะโพกกระชับด้วย

barbell_full_squat

ชมคลิปวิดีโอการบริหารกล้ามขา ออกกำลังกายกล้ามหลังท่า Barbell Full Squat

ad