Barbell Bench Press – Medium Grip

กล้ามอกฟิตแน่น ต้องลองท่าออกกำลังกล้ามอกสุดเฟิร์ม ท่าBarbell Bench Press – Medium Grip ท่าเล่นกล้ามอก สร้างอกสวยด้วยบาร์เบลล์

ท่าเล่นกล้ามอก

ท่าบริหารกล้ามหน้าอก : อก, ไหล่, หลังแขน

ระดับของการเล่นกล้ามอก : Beginner

วิธีสร้างอกฟิต : ผู้เล่นเตรียมบาร์เบลไว้บนที่วาง จากนั้นนอนบนม้านั่งวางบาร์เบลแล้วยกออกจากที่วาง เหยียดแขนขึ้น และเริ่มบริหารโดยงอข้อศอกลงจนแกนบาร์เบลชิดอก จากนั้นเหยียดแขนขึ้นกลับสู่ท่าเตรียมพร้อมและบริหารซ้ำท่าเดิม

สร้างกล้ามอก

ชมคลิปวิดีโอการบริหารกล้ามอกฟิตแน่น เล่นกล้ามอกสร้างอกเฟิร์มท่า Barbell Bench Press – Medium Grip

ad