Backbend

บริหารกล้ามท้อง ลดหน้าท้อง ลดพุง ด้วยท่าBackbend พุงหาย ไขมันลดจริง

BackBendStretch

ท่าบริหารกล้ามท้อง : Fat Burning Yoga Workout

ระดับของการบริหารกล้ามท้อง : Beginner

วิธีบริหารลดหน้าท้อง : การออกกำลังกายลดหน้าท้อง บริหารกล้ามท้องนี้ เริ่มด้วยผู้เล่นยืนบนเสื่อโยคะ ปลายเท้าแยกห่างกันเล็กน้อย มือทั้งข้างประสานกันไว้ที่ด้านหลัง จากนั้นเริ่มบริหารกล้ามท้องโดยหายใจเข้าพร้อมกับแอ่นหลังและยกหน้าอกขึ้น พร้อมกับกดไหล่ทั้งสองข้างลง

backbend

ชมวีดีโอการบริหารกล้ามท้อง ลดหน้าท้อง ลดพุง ด้วยท่าBackbend พุงหาย ไขมันลดจริง