Back Lever

ฟิตกล้ามท้อง ออกกำลังกายกล้ามหลัง บริหารกล้ามอก สร้างกล้ามอก หุ่นเฟิร์มง่ายๆ ด้วยท่าBack Lever

back__lever

ท่าบริหารกล้ามอก กล้ามหลังและกล้ามท้อง : ท้อง, ไหล่, หลัง, อก

ระดับของการบริหารกล้ามอก กล้ามหลัง และออกกำลังกล้ามท้อง : Advanced

วิธีบริหารสร้างกล้ามอกกล้ามหลังและกล้ามท้อง : ท่าสร้างกล้ามท้อง กล้ามอก บริหารกล้ามหลังนี้ผู้เล่นต้องฝึกเล่นบาร์โหนมาเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้ว เริ่มต้นจากผู้เล่นจับบาร์โหน โดยหันฝ่ามือออกนอกลำตัว จากนั้นงอเข่าเพื่อม้วนตัวให้ขาลอดใต้บาร์โหน แล้วเหยียดขาให้ตึงและแผ่นหลังตรงในแนวเดียวกัน และค่อยๆ ลดตัวลงจนขนานกับพื้น จากนั้นปล่อยตัวลงแล้วเริ่มต้นทำซ้ำในท่าเดิม

back_lever

ชมคลิปวิดีโอการฟิตหน้าท้อง บริหารกล้ามหลัง สร้างกล้ามอกท่า Back Lever