Alternating Cable Shoulder Press

มาเล่นกล้ามไหล่เฟิร์มด้วยท่าAlternating Cable Shoulder Press กล้ามไหล่แน่น สร้างกล้ามไหล่ฟิต

alternating_cable_shoulder_press1

ท่าบริหารกล้ามไหล่ :  ไหล่ (Shoulders )

ระดับของการเล่นกล้ามไหล่ : Beginner

วิธีสร้างกล้ามไหล่ :  ท่าสร้างกล้ามไหล่นี้เป็นท่าบริหารกล้ามเนื้อไหล่ที่ได้ผลอีกท่าหนึ่ง อุปกรณ์ที่จำเป็นคือเคเบิล บาร์ (Cable bar)เริ่มต้นบริหารกล้ามหัวไหล่ด้วย ผู้เล่นจับที่ที่จับทั้งสองมือ แล้วงอข้อศอก จากนั้นยกแขนข้างใดข้างหนึ่งขึ้นสุดแขนสลับบริหารกับอีกข้าง ท่านี้กล้ามเนื้อไหล่จะเเข็งแรงมากเมื่อเล่นเป็นประจำ ทำข้างละ 15 ครั้งจำนวน 3-4 เซ็ต

alternating_cable_shoulder_press2

ชมคลิปวิดีโอการบริหารกล้ามไหล่ สร้างกล้ามไหล่เฟิร์ม กล้ามไหล่ฟิตท่า Alternating Cable Shoulder Press