Alternate Leg Diagonal Bound

ยืดกล้ามเนื้อขา เล่นกล้ามขาด้วยตัวเอง ท่าAlternate Leg Diagonal Bound สร้างกล้ามขาฟิต ใครๆก็ทำได้

alternate_leg_diagonal_bound1

 

ท่าบริหารกล้ามขา : กล้ามเนื้อหน้าขา Quads (quadriceps) กล้ามเนื้อส่วนอื่น คือ  Abductors, Adductors, Calves, Glutes, Hamstrings

ระดับของการออกกำลังกล้ามขา : Beginner

alternate_leg_diagonal_bound2

วิธีสร้างกล้ามขา : ท่าสร้างกล้ามเนื้อหน้าขา Quads (quadriceps) ยืดกล้ามขาท่า Alternate Leg Diagonal Bound ท่าบริหารกล้ามขานี้ต้องมีพื้นที่กว้างพอสมควรในการบริหาร อาจเป็นยิมหรือสนามหญ้าเป็นต้น โดยผู้เล่นยืนเท้าห่างกันเล็กน้อยเป็นท่าเตรียมพร้อม จากนั้นก้าวกระโดดจากซ้ายไปขวาและสลับคล้ายวิ่งซิกแซก โดยอาจจะมีเส้นสมมติเป็นเส้นตรง เพื่อกำหนดทิศทางการบริหารกล้ามขาด้วยก็ได้

alternate_leg_diagonal_bound3

alternate_leg_diagonal_bound4

ชมคลิปวิดีโอการบยืดกล้ามขา เล่นกล้ามขา สร้างกล้ามขาด้วยตัวเองท่า Alternate Leg Diagonal Bound