Ab Roller ฟิต กล้ามท้อง เพิ่ม ซิกแพค

Ab Roller สร้างซิกแพค ฟิต เฟิร์ม ! บริหารซิกแพคแน่น สร้างกล้ามเนื้อหน้าท้องแบบเท่ๆ แถมได้กล้ามแขนกล้ามไหล่เพอร์เฟคสุดๆ

ท่าบริหารหน้าท้อง : กล้ามหน้าท้อง,กล้ามเนื้อหัวไหล่

ระดับของการบริหารกล้ามหน้าท้อง : Intermediate (ขั้นสูง)

วิธีบริหารกล้ามท้อง : บริหารกล้ามท้องและสร้างซิกแพคด้วย Ab Roller  เริ่มด้วยผู้เล่นถือ Ab Roller ด้วยมือทั้งสองข้าง และคุกเข่าลงบนพื้น จากนั้นวาง Ab Roller ไว้บนพื้นตรงด้านหน้า แล้วเริ่มต้นบริหารโดยค่อยๆ กลิ้ง Ab Roller ไปด้านหน้าจนสุดแขน ลำตัวยืดตรง ทำค้างไว้ 2-3 วินาที แล้วดึง Ab Roller เข้ามาอยู่ในท่าเตรียมพร้อมและเริ่มบริหารซ้ำท่าเดิม ทำซ้ำๆเพื่อซิกแพคที่ เฟิร์ม  ฟิต

ชมคลิปวิดีโอบริหารสร้างซิกแพคให้ฟิตและเฟิร์มท่า Ab Roller