สร้างกล้ามเนื้ออก Dumbbell Flyes

บริหารกล้ามเนื้ออก สร้างกล้ามอก ปั้นกล้ามแน่น ใหญ่ ในแบบ Dumbbell Flyes
กล้ามอกใน Dumbbell Flyes

 ท่าเล่นกล้ามอก Dumbbell Flyes นี้เหมาะสำหรับผู้เล่นที่อยากบริหารกล้ามเนื้อหน้าอกด้านใน  โดย ปรับระดับม้านั่งเอนนอนไปที่ประมาณ 45 องศา นั่งบนม้านั่งเอนตัวนอนลงบนม้านั่ง จากนั้นก็ยกดัมเบลขึ้น เพื่อเริ่มต้นเล่นท่า Dumbbell Flyes โดยลักษณะท่าจะคล้ายผีเสื้อกระพือปีก คือให้กางแขนทั้งสองข้างออกคล้ายกำลังกางปีก ในจังหวะแรกนี้ให้ผู้เล่นหายใจเข้า จังหวะต่อไปคือการหุบปีกให้ผู้เล่นยกดัมเบลเข้าหากันเหมือนตอนเริ่มต้นเล่นกล้ามอกพร้อมกับหายใจออก

เล่นกล้ามอก ดัมเบล

เทคนิคสำหรับการเล่นกล้ามอกท่า Dumbbell Flyes คือใช้ข้อศอกเป็นตัวนำ เพื่อให้หน้าอกด้านในถูกฉีกออกให้มากที่สุด และเล่นโดยเคลื่อนไหวในลักษณะวิถีโค้ง ซึ่งต่างจากการเล่นPress ที่สำคัญพยายามอย่าให้แขนยืดตึงเกินไป เพราะอาจจะทำให้กล้ามเนื้อฉีกขาดได้ง่าย
ท่าเล่น กล้ามอก Dumbbell Flyes